Ông tổ ngành in ấn Châu Âu

Sinh tại Mayence khoảng 1394-1400. Gutenberg sống tại Strasbourg năm 1938, ông nghiên cứu một cách bí mật sự chế tạo những chữ di động hoàn hảo hơn, bằng kim loại thay vì bằng gỗ.Tên ông được nêu lên đầu tiên tại Strasbourg năm 1434.

Hợp tác với người thợ bạc Andreas Dritzehn để thực hiện những kinh nghiệm đầu tiên về ngành in. Năm 1448 ông trở về Mayence và cải tiến phát minh của ông. Ông bắt đầu dùng kỹ thuật làm sao cho mỗi chữ cái được giữ trên một thẻ kim loại nhỏ tí xíu . Lần đúc dầu tiên của ông cho ra được 270 chữ cái khác nhau. Những chữ này được sắp xếp bằng tay phối hợp thành hằng hà chữ khác khau và nhất là chúng được dùng trở lại ngay. Mở ra xưởng in nhờ sự trợ giúp tài chánh của thương gia Johannes FUST.
In ấn được 42 hàng chữ Kinh Thánh trong những năm 1450-1456 nhờ kỹ thuật của con rể của FUST là Peter SCHÖFFER. Sau vụ kiện năm 1455 với FUST đã bắt ông phải trả lại tiền đã đầu tư, Gutenberg phải bỏ xưởng. Sau đó làm về in ở Mayence, Eltvile và Bamberg.
Ðược phong tước bởi Tổng giám mục Mayence. Mất ngày 3 tháng 2 năm 1468.