In menu tiệc cưới

Một trong những mong đợi nhất sau khi chương trình đám cưới có lẽ là thực đơn đám cưới. Điều này là do tất cả mọi người yêu thương để biết những gì họ sẽ được ăn. Một cách tuyệt vời để kết hợp tất cả lại với nhau là có cùng một cái nhìn của tất cả các bản in của bạn.


Dưới đây là những điều cần lưu ý với in menu tiệc cưới:
  • Nó là một ý tưởng tốt để giữ cho phong cách của từ ngữ tương tự trên menu đám cưới của bạn và văn phòng phẩm đám cưới với chủ đề đám cưới.
  • Nếu đám cưới của bạn là chính thức sau đó sử dụng từ ngữ chính thức và một phông chữ cổ điển. Nếu đó là một loại bình thường và ánh sáng của vụ việc, sau đó tiếp tục từ ngữ không chính thức và chọn một phông chữ thú vị.
  • Màu sắc của văn phòng phẩm đám cưới của bạn không phải là như nhau, nhưng đó là một ý tưởng tốt để có chúng bổ sung cho nhau. Bạn có thể chọn sắc thái khác nhau của cùng một màu sắc hoặc sử dụng màu sắc đám cưới của bạn.
  • Một cách khác là để tìm một màu sắc hay kiểu mẫu tương phản với màu sắc đám cưới của bạn.
In ấn Tương Lai Việt cung cấp để phục vụ nhà hàng và các doanh nghiệp có cơ hội để sản xuất chất lượng cao, menu đám cưới tuyệt đẹp với giá cả phải chăng không có phí ẩn. Với dịch vụ in menu tiệc cưới của chúng tôi, khách hàng sẽ có thể đặt hàng in từ 25 đến 50.000 bản 2-6 ngày làm việc. Khám phá trang web của chúng tôi để biết thêm về in menu.