Một số kinh nghiệm trong thiết kế catalogue

Một số kinh nghiệm dưới đây hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn thiết kế catalogue đẹp và độc đáo:

- Thống nhất với khách hàng quy cách sản phẩm catalogue (kích thước, mẫu giấy, gia công thành phẩm ...)

- Thống nhất việc cung cấp nội dung thiết kế catalogue (khách hàng chuẩn bị gì text, ảnh, logo..., thiết kế chuẩn bị gì, text có biên tập không, ảnh có cung cấp cho khách không hay khách hàng cung cấp, yêu cầu khách hàng cung cấp quy chuẩn màu thương hiệu nếu khách không có thì thiết kế có thể tư vấn)

- Ảnh là một phần rất quan trọng của catalogue, nó có thể lên đến hàng trăm ảnh hoặc nghìn ảnh đối với những catalogue hàng trăm trang cái này phải hết sức chú ý trong khâu xử lý dữ liệu, tìm ra giải pháp tối ưu nhất để hòan thiện trong thời gian ngắn nhất.


- Cố gắng phác thảo và layout hợp lý trang bìa 1, 2, 3, 4 và một vài trang trong đưa cho khách hàng duyệt trước. Nếu cắm đầu cắm cổ vào thiết kế vài trăm trang về sau khách không chịu thì ngồi đấy mà than với trời.

- Thống nhất thời gian duyệt marquete lần 1, 2,.. và chốt thời gian thiết kế với khách.

- Tận dụng tốt các sức mạnh của các phần mềm thiết kế, mỗi phần mềm đều có tính năng chuyên biệt hãy hiểu nó.

VD: gia công chỉnh sửa ảnh bằng PTS, tạo nền và những hiệu ứng đặc biệt, vẽ trang trí đồ họa, graphic dùng Ill, CR. Sau khi xong hết các dữ liệu đó thì dùng phần mềm dàn trang xây dựng bố cục trình bày lắp ghép lại như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.