Bộ sưu tập những thiết kế bao bì ấn tượng

Thiết kế bao bì là một công việc rất thú vị. Kiểu dáng đẹp có thể là điểm nhấn của sản phẩm đối với khách hàng. Dưới đây là một mẫu thiết kế bao bì ấn tượng:


1. Conto Figueira


2. Katerina Teterkina


3. Dependable


4. Kiyu Taro


5. Wigwam Mills


6. Deer You


7. India


8. Naturall & Zdravo


9. J&B Crazy Colors


10. Foresta


11. FitVits Vitamins


12. Nau


13. Hokkaido Non Sterilized Milk


14. LARK Menthol Series


15. Hot Noodle


16. Snob Duck Handmade Soaps